Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

13 април 2020

Важно от Държавен вестник

В брой 34 от 09.04.2020 г. (извънреден) e обнародван:

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

По-подробна информация относно промените в закона може да намерите в рубриката „Четете по-подробно за…”.

С преходните и заключителни разпоредби на закона се въвеждат изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за държавната собственост и Закона за здравето.

 

Законът влиза в сила от 09 април 2020 г. с изключения.

 

Към целия брой 34 от  09 април 2020 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации