Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Мярката 60/40 e изменена и ...

Мярката 60/40 e изменена и продължена до 28 февруари 2022 г.

Промени в Закона за данък ...

В Държавен вестник, бр. 111 от 31 декември 2021 г. беше обнародван Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).