Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 38 от 10.05.2019 г. са обнародвани:Закон за допълнение на Закона за местните данъци и та ...

Важно от Държавен вестник

В брой 34 от 23.04.2019 г. е обнародван: Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България