Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 5 от 15.01.2019 г. е обнародвана: Поправка в Правилника за изменение и допълнение на Пр ...

Важно от Държавен вестник

В брой 3 от 08.01.2019 г. е обнародван: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност