Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Процедурата за финансиран ...

На 22 февруари 2021 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентос ...

Четете по-подробно за...

В Държавен вестник, бр. 14 от 17.02.2021 г. (извънреден) е обнародван Закон за изменение и допъл ...