Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 21 от 12.03.2019 г. е обнародвана:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2018 ...

Четете по-подробно за...

В ДВ, бр. 15 от 19.2.2019 г. е обнародвано Постановление № 27 от 14 февруари 2019 г. за изменение на Националните счетоводни стандарти