Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 26 от 29.03.2019 г. e обнародвана:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 20 ...

Важно от Държавен вестник

В брой 25 от 26.03.2019 г. е обнародван: Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията