Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Димитър Попов и Славка Пет ...

„Годишни финансови отчети“ в часовете по дисциплината „Въведение в счетоводството“

Процедурата за финансиран ...

На 22 февруари 2021 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентос ...