Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 12 от 08.02.2019 г. са обнародвани: Закон за изменение на Закона за българските лични до ...

Важно от Държавен вестник

В брой 11 от 05.02.2019 г. е обнародвана: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 201 ...