Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Промени в Правилника за пр ...

В Държавен вестник, бр. 59 от 26 юли 2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение ...

Промяна на прага за задълж ...

В Държавен вестник, бр. 58 (извънреден) от 23 юли 2022 г. е публикуван Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).