Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

12 март 2018

 

Обнародвани са:

 

  • Постановление № 32 от 2 март 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

Влиза в сила от 9 март 2018 г.

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

Влиза в сила от 9 март 2018 г.

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки

Влиза в сила от 19 ноември 2018 г с изключения.

 

 

Към целия брой 21/9.03.2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

 

Към всички Публикации