Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 76/19.09.2017 г.: Постановление № 198 от 15 септември 2017 г. за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 75/15.09.2017 г.: Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 74/12.09.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 73/08.09.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 72/05.09.2017 г.: Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съотве ...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 71/01.09.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 70/29.08.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 69/25.08.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 68/22.08.2017 г.: Постановление № 176 от 17 август 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 67/18.08.2017 г.: Решение № 202 от 24 март 2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България (продължение от брой 66)

Още