Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 25/20.03.2018 г.:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдър ...

Четете по-подробно за...

Последни промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)