Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 59/17.07.2018 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Четете по-подробно за...

Нови правила на ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на преките данъци