Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Четете по-подробно за...

Промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс в сила от 04.08.17г.,касаещи отговорнос ...

Четете по-подробно за...

Дългоочакваните промени в ДОПК, въвеждащи автоматичния обмен на отчети по държави – факт от 04.08.17г.